Przeszedł nasz pierwszy projekt w ramach konkursu zorganizowanego przez Centrum PISOP. Udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach środków przeznaczonych na rozwój młodych organizacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej się rozkręcić. Nasz projekt przewiduje opracowanie strategicznego planu rozwoju Fundacji, budowę strony www, zakup materiałów promocyjnych oraz niezbędnego sprzętu. To dla nas ogromne wsparcie. Zatem do dzieła!