Bezpłatne szkolenie przeprowadzone zostanie przez naszych gości z Francji. Dotyczyć będzie praktycznych zastosowań modelu CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.