Podczas 5-dniowego szkolenia uzcestnicy mieli możliwość pracy nad tematami: transformacji konfliktów, komunikacji bez przemocy i empatii. Doświadczyli także edukacji na podstawie gier planszowych na przykładzie edukacyjnej gry ?Mission Z?. Był to dla uczestników bardzo owocny czas, który przyniósł większe zrozumienie edukacji nieformalnej oraz zainspirował ich do dzielenia się zdobytą wiedzą z lokalną społecznością