Projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+. Z ramienia Fundacji udział w szkoleniu wzięły 3 osoby.