W czasie wędrówki uczestnik zabawy poznaje różne zwierzęta i rośliny oraz napotyka zagadki, których rozwiązania wpisuje w wyznaczone miejsca. Następnie odszukuje ukryte tam litery i tym sposobem rozszyfrowuje główne hasło. Wykonywanie zadań po kolei doprowadzi do ostatniego punktu, w którym jest ukryty „skarb”. Czas przejścia: ok. 45 minut. Zapraszamy do zabawy 🙂 Ulotkę do samodzielnego wydruku w pliku PDF można pobrać tutaj: https://drive.google.com/…/1NLIgJFYzLWRW_FnbEFD7FD14-…/view…

🔎🔎🔎🐾🐾🐾🐾🐾🔍🔍🔍
Pamiętajcie, że przechodząc questy z serii Wielkopolskie Questy można zdobyć odznakę krajoznawczą PTTK „Odznaka Odkrywców Tajemnic”.
Szczegóły: https://regionwielkopolska.pl/…/wielkopolskie-questyodznaka…

Quest wydany przez Fundację Arena i Świat w ramach projektu „Pierwszy Leszczyński Quest” współfinansowanego przez Miasto Leszno.
Autor i opiekun wyprawy: Natalia Kaźmierska tel. 608 433 052
Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu