Będziemy pracować nad narzędziami, które rozwiną kreatywne myślenie i przedyskutujemy, w jaki sposób kreatywność może być motorem do przezwyciężenia wyzwań w organizacjach pozarządowych, społeczeństwie lokalnym, krajowym i europejskim, zwłaszcza wśród młodzieży.

Projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus +.