Zbiórka: parking przy pierwszych ogródkach działkowych po lewej stronie za torami (jadąc od Leszna).