?? ABCreativity – oto jesteśmy. Właśnie zaczęliśmy szkolenie międzynarodowe, podczas którego będziemy zajmować się kreatywnością oraz metodami kreatywnego myślenia. Poznane techniki będziemy wykorzystywać w działalności naszych organizacji pozarządowych z Polski, Portugalii, Hiszpanii, Czech, Rumunii, Bułgarii, Włoch i Grecji. W pierwszym dniu poznawaliśmy siebie, zapamiętywaliśmy nasze imiona, budowaliśmy nasz zespół i zwiedziliśmy miasto. To był miły, zabawny dzień, pełen nowych wrażeń. Więcej niespodzianek – już wkrótce.

ENG: ABCreativity – here we go.
We just started our Training Course which will explore creativity and methods to develop creative thinking to be implemented in our NGOs and in the countries involved in the project: Poland, Portugal, Spain, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Italy and Greece. In the first day, we got to know each other, build up the team, remember our names and explore the city. It was a nice, funny day, full of new things. More surprises coming in the following days. ?