? Nasza Fundacja jest partnerem w międzynarodowym projekcie współfinansowanym przez Erasmus+. Pod koniec listopada odbyło się pierwsze spotkanie podczas, którego omawialiśmy podział zadań oraz przygotowywaliśmy się merytorycznie do wyzwania, jakim jest stworzenie narzędzia wykorzystywanego w instytucjach szkoleniowych. Finalnie efektem naszych prac ma być bardzo praktyczne narzędzie związanym z wdrażaniem filozofii CSR. Póki co jawi się jako ważne działanie o silnych podstawach naukowo-badawczych. Jesteśmy gotowi do działania!
?? Formethic thank you for big contribution and idea to create better training environment. We can do it all together! #CSRinEDUCATION #CSRinEU