Dziś w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyło się Międzynarodowe Seminarium poświęcone zrównoważonemu rozwojowi ? Wśród zaproszonych gości była prezeska naszej Fundacji Marta Grześko-Nyczka, która miała wystąpienie na temat społecznej odpowiedzialności w edukacji (An International Project for Sustainable Development – CSR and Ethics in Training Centers). Przedstawiła założenia 3letniego projektu, który tworzymy wraz z 10 organizacjami z Europy. Inicjatorem tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest francuska organizacja Formethic

Dziękujemy Zakładowi Podstaw Wychowania i Opieki Wydziału Studiów Edukacyjnych za zaproszenie. Inspiracje płynące z udziału w tym seminarium z pewnością przełożą się na nasze kolejne działania ?