Logo CSR in TC v3 sans fond (800)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w ośrodkach szkoleniowych to innowacyjne Partnerstwo Strategiczne trwające od listopada 2019 do grudnia 2021.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum 8 krajów europejskich: Francja (FormEthic), Bułgaria (RIA), Włochy (EUPHORIA), Szwecja (PROIFALL), Grecja (EPIMORPHOTIKIS i DIAS VET), Łotwa (MANTEFIELS), Rumunia (COMPLEXUL MUZEAL NATIONAL MOLDOVA IASI) i Polska (ARENA I SWIAT).

Celem projektu jest włączenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do sektora edukacji.

Cele szczegółowe projektu to:

  • przyczynić się do zrównoważonych inwestycji, wyników i wydajności poprzez promowanie CSR w europejskiej dziedzinie edukacji
  • poszerzać i rozwijać kompetencje edukatorów w zakresie CSR
  • uwrażliwić na integrację społeczną: ośrodki szkoleniowe powinny jak najczęściej przyjmować osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym

Efekty projektu są następujące:

  • Raport istotności (O1), m.in. badanie mające na celu zidentyfikowanie i uszeregowanie najistotniejszych zagadnień dla sektora edukacji
  • Platforma e-learningowa, aby zrozumieć, czym jest CSR oraz jakie są jego powiązania i możliwości wdrażania w sektorze edukacji
  • Repozytorium najlepszych praktyk wdrażania CSR w ośrodkach szkoleniowych
  • Narzędzie do samooceny dla placówek edukacji dorosłych

Więcej informacji o projekcie tutaj: CSR i etyka w ośrodkach szkoleniowych dla dobra wszystkich – projekt Erasmus+ (e-csr.eu)

Więcej informacji: https://e-csr.eu/

Moduły szkoleniowe: https://elearning.e-csr.eu/