Współczesny, pędzący świat wzmacnia rywalizację, konsumpcję, indywidualizm… W tym biegu człowiek dokonuje licznych wyborów, które nie zawsze służą jego dobrostanowi, życiu społecznemu, bądź zrównoważonemu rozwojowi.

Fundacja Arena i Świat została powołana, by działać na rzecz rozwoju społeczeństwa poprzez edukację w wymiarze personalnym, lokalnym, jak i globalnym. W swojej działalności opiera się na międzynarodowej wymianie doświadczeń, a także na budowaniu rozwiązań dla wspierania harmonijnego rozwoju człowieka, społeczeństwa i planety.

Założycielki Fundacji zwracają uwagę na wiele zagrożeń, a zarazem wyzwań, które stoją dziś przed człowiekiem, społeczeństwem jak i planetą Ziemią, a należą do tych, którzy nie potrafią obojętnie przechodzić obok tego, co się dzieje wokół…

Realizowane akcje informacyjne, happeningi, warsztaty czy szkolenia mają zatem zarówno wymiar indywidualny, lokalny jak i międzynarodowy. Wszelkie działania mają przede wszystkim na celu zachowanie/przywrócenie równowagi dla funkcjonowania jednostki, społeczeństwa jak i świata.

Do naczelnych wartości Fundacji należą:

  • szacunek (do samego siebie, drugiego człowieka i natury),
  • zdrowie,
  • równość,
  • tolerancja,
  • kreatywność.

„Lepszy człowiek – lepsze społeczeństwo – lepszy świat” – to hasło ujmujące naczelną zasadę działania Fundacji „Arena i Świat”. Działalności Fundacji przyświeca bowiem przekonanie, iż jednostka żyjąca w harmonii z sobą, z drugim człowiekiem jak i z otaczającą przyrodą jest świadomym, odpowiedzialnym uczestnikiem życia społecznego. Taka jednostka buduje – nie niszczy.

Zarząd Fundacji:

 

Marta Grześko-Nyczka (Prezes)

Edukatorka, trenerka edukacji pozafomalnej , nauczycielka akademicka, propagatorka oddolnych zmian w edukacji. Odważnie i optymistycznie patrzy w przyszłość. Wysoko stawia poprzeczkę wyznaczając kolejne cele. Działa w przekonaniu: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”. Ma milion pomysłów na minutę. Inicjuje i koordynuje wiele działań. To, co zacznie zawsze musi doprowadzić do końca. Zdeterminowana, zorganizowana, a przy tym otwarta i tolerancyjna. Uwielbia pracę z ludźmi. Roztańczona, rozkręcona… nie da się zatrzymać!

 

Monika Kościelniak (Wiceprezes)

Nauczycielka akademicka, edukatorka, animatorka dziecięca i młodzieżowa. Jest szczęśliwa, że ma możliwość pracy zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Zapewnia jej to balans, który wysoce ceni. Do każdego zadania przystępuje z pasją, choć jest przy tym raczej realistką niż hurra optymistką. Doświadczenie z kontakcie z organizacjami pozarządowymi zdobywała już w czasach szkolnych, kiedy podejmowała pierwsze aktywności w wolontariacie. Lubi nowe wyzwania, ale cieszą ją również codzienne, rutynowe chwile, spędzone w domowym zaciszu.